+45 96 78 00 56

Godkendelse og re-godkendelse

Er din institutionen gearet til at leve op til de nye krav i kvalitetsmodellen?

EKKOsupport yder faglig assistance til godkendelse og re-godkendelse af botilbud og opholdssteder. Med udgangspunkt i den nye tilsynsreform hjælper vi dit tilbud med at blive re-godkendt samt leve op til de nye tilsynsregler.

Vi hjælper også med at dokumentere resultater samt måle effekten af tilbuddet.

KONTAKT

Lone Mortensen, teamleder for pædagogisk udvikling og tilsyn

41 77 65 63
lm@ekkofonden.dk