+45 96 78 00 56


Sundhedsfaglig indsats

Et sundhedsfagligt overblik giver sikkerhed for både dig og borgeren

Et sammenhængende og planlagt behandlingsforløb giver dig gennemslagskraft i det pædagogiske arbejde og i dialogen med henvisningskommunen.

Du har fokus på borgerens sundhed og trivsel både fysisk, psykisk og socialt. Vi giver dig et team af sundhedsfagligt personale i form af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og konsulenter i form af diætist, psykologer, psykiater og misbrugsrådgiver.

Du får din egen sygeplejerske som sundhedsfaglig tovholder og kontakt til teamet. Sygeplejersken har desuden ansvar for korrekt håndtering af en evt. medicinsk ordination.

EKKOsupports sygeplejerske hjælper borgeren med kontakt til almen praktiserende læge, psykiater, psykiatrien, psykologer, sygehusvæsenet og misbrugscenter i det omfang, borgeren tillader og har behov for.

Du undgår usikkerhed og tvivl blandt medarbejdere, sagsbehandlere, pårørende og de anbragte borgere. Tryghed og professionalisme er nøgleordene.

Sundhedsfaglig indsats

Et sundhedsfagligt overblik giver sikkerhed for både dig og borgeren

Et sammenhængende og planlagt behandlingsforløb giver dig gennemslagskraft i det pædagogiske arbejde og i dialogen med henvisningskommunen.

Du har fokus på borgerens sundhed og trivsel både fysisk, psykisk og socialt. Vi giver dig et team af sundhedsfagligt personale i form af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og konsulenter i form af diætist, psykologer, psykiater og misbrugsrådgiver.

Du får din egen sygeplejerske som sundhedsfaglig tovholder og kontakt til teamet. Sygeplejersken har desuden ansvar for korrekt håndtering af en evt. medicinsk ordination.

EKKOsupports sygeplejerske hjælper borgeren med kontakt til almen praktiserende læge, psykiater, psykiatrien, psykologer, sygehusvæsenet og misbrugscenter i det omfang, borgeren tillader og har behov for.

Du undgår usikkerhed og tvivl blandt medarbejdere, sagsbehandlere, pårørende og de anbragte borgere. Tryghed og professionalisme er nøgleordene.

KONTAKT

Helena Karlsen, afdelingsleder for Sundshedsfagligt Team

41 77 65 16
hjk@ekkofonden.dk
”For at kunne yde omsorg for et andet menneske må man møde personen, der hvor han eller hun er. Ikke der hvor vi ønsker, de skal være.”