+45 96 78 00 56


Dokumentation og effektmåling

Få sikkerhed for at du lever op til de krav, der stilles af tilsynet via kvalitetsmodellen

Loven om socialtilsyn fastlægger syv temaer, som tilbuddenes kvalitet skal vurderes ud fra; i daglig tale kaldet kvalitetsmodellen.

For at imødekomme denne model begyndte EKKOfonden allerede i efteråret 2013 at udarbejde et nyt værktøj, der med udgangspunkt i VUM (voksenudredningsmetoden)  kunne håndtere de individuelle handleplaner og måle resultater på den enkelte beboer samt effekten af hele botilbuddet.

Det nye socialpædagogiske værktøj blev i foråret 2014 testet på botilbud i EKKOfonden og har vist sin værdi.

Med EKKOdok får du sikkerhed for, at du lever op til de krav, der stilles af tilsynet via kvalitetsmodellen. Samtidig er det et særdeles nyttigt redskab i det daglige pædagogiske arbejde; det vil hjælpe dig med at sikre en systemisk faglig refleksion omkring målopfyldelse, og dermed hjælper det til at forbedre indsat­sen.

Læs mere om kvalitetsmodellen i EKKOfondens magasin

ekkosupport-kvalitetsmodel

Dokumentation og effektmåling

Få sikkerhed for at du lever op til de krav, der stilles af tilsynet via kvalitetsmodellen

Loven om socialtilsyn fastlægger syv temaer, som tilbuddenes kvalitet skal vurderes ud fra; i daglig tale kaldet kvalitetsmodellen.

For at imødekomme denne model begyndte EKKOfonden allerede i efteråret 2013 at udarbejde et nyt værktøj, der med udgangspunkt i VUM (voksenudredningsmetoden)  kunne håndtere de individuelle handleplaner og måle resultater på den enkelte beboer samt effekten af hele botilbuddet.

Det nye socialpædagogiske værktøj blev i foråret 2014 testet på botilbud i EKKOfonden og har vist sin værdi.

Med EKKOdok får du sikkerhed for, at du lever op til de krav, der stilles af tilsynet via kvalitetsmodellen. Samtidig er det et særdeles nyttigt redskab i det daglige pædagogiske arbejde; det vil hjælpe dig med at sikre en systemisk faglig refleksion omkring målopfyldelse, og dermed hjælper det til at forbedre indsat­sen.

Læs mere om kvalitetsmodellen i EKKOfondens magasin

KONTAKT

Lene Slotsdal Pedersen, chef for EKKOsupport

41 77 65 47
lp@ekkofonden.dk
”For at kunne yde omsorg for et andet menneske må man møde personen, der hvor han eller hun er. Ikke der hvor vi ønsker, de skal være.”