+45 96 78 00 56


Pædagogisk rådgivning

Den socialpædagogiske branche er i hastig udvikling, og kravet til nye arbejdsformer skyder frem. Der stilles nye krav til måder at organisere hverdagen på, og det kræver udviklingsmedarbejdere, projektledere og kompetente konsulenter.

Der er altid områder, vi kan blive bedre på, men hverdagens genkendelighed og travlhed er ikke altid den største bidrager til nytænkning og udvikling, nærmere til brandslukning.

EKKOsupport kan tilbyde støtte og sparring til en lang række socialpædagogiske udfordringer, bl.a.:

– Re-godkenelse af eksisterende tilbud og godkendelse af nye tilbud

– er institutionen gearet til at leve op til de nye krav i kvalitetsmodellen? Hvorledes sikres og dokumenteres resultaterne, hvordan måles effekten af tilbuddet?

– Pædagogisk indhold og udvikling

– gør vi det, vi siger, vi gør? Virker det, vi gør?

– Analyse af udviklingsområder

– hvordan finder vi områder, der kan forbedres, hvordan bruger vi vores pædagogik og vores tid?

– Forandringsprocesser og organisationsudvikling 

– forandringer vil tit præge dele af organisationen. Alle vil som udgangspunkt gerne se udvikling, men det kan ofte være svært at motivere til forandring.

– Pædagogisk sparring til personale

– når vi arbejder med mennesker med særlige behov, har vi pædagogikken som værktøj, vi møder nye udfordringer, da hver enkelt individ er unikt. Hvordan takler vi udfordringerne, og hvordan kan vi løse dem?

– Tilrettelæggelse og organisering af uddannelsesaktiviteter

– hvilke faglige ressourcer er der i institutionen, og hvilke mangler er der? Hvordan kan vi sikre, at vi fagligt kan leve op til at løse opgaverne på bedste vis og ligeledes leve op til krav i kvalitetsmodellen?

– Planlægning og afvikling af tema – pædagogiske dage

Skab et fælles forum for udvikling, hvor der er mulighed for at bringe de daglige udfordringer i dialog, få synliggjort holdninger og ønsker samt få skabt en fælles forståelse af virkeligheden. Typisk er det et godt fundament til handleplaner for forandringsprocesser, da alle efterfølgende vil opleve et ejerskab og hermed en større sikkerhed for at forankre det i organisationen.

– Innovativ tankegang

– hvordan kan vi tænke udvikling ind i en dagligdag, hvor møder, dokumentation og faste opgaver fylder ens tid?

Ledersparring

Pædagogisk rådgivning

Den socialpædagogiske branche er i hastig udvikling, og kravet til nye arbejdsformer skyder frem. Der stilles nye krav til måder at organisere hverdagen på, og det kræver udviklingsmedarbejdere, projektledere og kompetente konsulenter.

Der er altid områder, vi kan blive bedre på, men hverdagens genkendelighed og travlhed er ikke altid den største bidrager til nytænkning og udvikling, nærmere til brandslukning.

EKKOsupport kan tilbyde støtte og sparring til en lang række socialpædagogiske udfordringer, bl.a.:

– Re-godkenelse af eksisterende tilbud og godkendelse af nye tilbud

– er institutionen gearet til at leve op til de nye krav i kvalitetsmodellen? Hvorledes sikres og dokumenteres resultaterne, hvordan måles effekten af tilbuddet?

– Pædagogisk indhold og udvikling

– gør vi det, vi siger, vi gør? Virker det, vi gør?

– Analyse af udviklingsområder

– hvordan finder vi områder, der kan forbedres, hvordan bruger vi vores pædagogik og vores tid?

– Forandringsprocesser og organisationsudvikling 

– forandringer vil tit præge dele af organisationen. Alle vil som udgangspunkt gerne se udvikling, men det kan ofte være svært at motivere til forandring.

– Pædagogisk sparring til personale

– når vi arbejder med mennesker med særlige behov, har vi pædagogikken som værktøj, vi møder nye udfordringer, da hver enkelt individ er unikt. Hvordan takler vi udfordringerne, og hvordan kan vi løse dem?

– Tilrettelæggelse og organisering af uddannelsesaktiviteter

– hvilke faglige ressourcer er der i institutionen, og hvilke mangler er der? Hvordan kan vi sikre, at vi fagligt kan leve op til at løse opgaverne på bedste vis og ligeledes leve op til krav i kvalitetsmodellen?

– Planlægning og afvikling af tema – pædagogiske dage

Skab et fælles forum for udvikling, hvor der er mulighed for at bringe de daglige udfordringer i dialog, få synliggjort holdninger og ønsker samt få skabt en fælles forståelse af virkeligheden. Typisk er det et godt fundament til handleplaner for forandringsprocesser, da alle efterfølgende vil opleve et ejerskab og hermed en større sikkerhed for at forankre det i organisationen.

– Innovativ tankegang

– hvordan kan vi tænke udvikling ind i en dagligdag, hvor møder, dokumentation og faste opgaver fylder ens tid?

KONTAKT

Lene Slotsdal Pedersen, chef for EKKOsupport

41 77 65 47
lp@ekkofonden.dk
”For at kunne yde omsorg for et andet menneske må man møde personen, der hvor han eller hun er. Ikke der hvor vi ønsker, de skal være.”