+45 96 78 00 56


Socialfaglig koordinering

EKKOsupports socialfaglige koordinatorfunktion er med til at servicere det socialpædagogiske personale såvel som den enkelte borger i tilbuddene. På den måde sikrer du dit tilbuds kontinuitet og kvalitet i en helhedsorienteret og dokumenteret indsats omkring borgeren.

Den socialfaglige koordinator samarbejder med dit personale omkring dokumentation af den socialpædagogiske praksis gennem faglige observationer og dokumentation, herunder resultatdokumentation og effektmåling af indsatsen samt udarbejdelse af udviklingsplaner og statusrapporter for den enkelte borger.

Det kan være vanskeligt for den enkelte borger på egen hånd at navigere i det offentlige system. Her kan EKKOsupports socialfaglige koordinator bistå med støtte, råd og vejledning, for at hjælpe borgeren med at honorere de krav, som samfundet stiller. Endvidere er EKKOsupport med til at sikre koordinering af indsatsen med øvrige samarbejdspartere særligt med fokus på borgernes aktiverings- og beskæftigelsestilbud.

 

EKKOsupport Socialfaglig koordinering

Socialfaglig koordinering

EKKOsupports socialfaglige koordinatorfunktion er med til at servicere det socialpædagogiske personale såvel som den enkelte borger i tilbuddene. På den måde sikrer du dit tilbuds kontinuitet og kvalitet i en helhedsorienteret og dokumenteret indsats omkring borgeren.

Den socialfaglige koordinator samarbejder med dit personale omkring dokumentation af den socialpædagogiske praksis gennem faglige observationer og dokumentation, herunder resultatdokumentation og effektmåling af indsatsen samt udarbejdelse af udviklingsplaner og statusrapporter for den enkelte borger.

Det kan være vanskeligt for den enkelte borger på egen hånd at navigere i det offentlige system. Her kan EKKOsupports socialfaglige koordinator bistå med støtte, råd og vejledning, for at hjælpe borgeren med at honorere de krav, som samfundet stiller. Endvidere er EKKOsupport med til at sikre koordinering af indsatsen med øvrige samarbejdspartere særligt med fokus på borgernes aktiverings- og beskæftigelsestilbud.

 

KONTAKT

Frank Lund, Chef for Visitationen

41 77 65 62
fcl@ekkofonden.dk
”For at kunne yde omsorg for et andet menneske må man møde personen, der hvor han eller hun er. Ikke der hvor vi ønsker, de skal være.”