+45 96 78 00 56


Specialgruppen

Specialgruppen er EKKOfondens interne konsulentteam. Gruppen hjælper ved opstart og indslusning af nye borgere samt akutopgaver. De fungerer som sparringspartner for afdelingerne, hvis de har brug for friske øjne på en problemstilling.

Specialgruppen er en del af EKKOsupport og er til rådighed for alle EKKOfondens afdelinger. Den har ikke faste bundne opgaver og kan derfor træde til, når der er behov for support i andre afdelinger.

En af gruppens hovedopgaver omhandler indslusning af nye borgere, hvor de er med til at sikre, at borgeren er motiveret og rammerne tilpasset på bedste vis.

Specialgruppens opgaver:

Specialgruppen EKKOfonden

Specialgruppen

Specialgruppen er EKKOfondens interne konsulentteam. Gruppen hjælper ved opstart og indslusning af nye borgere samt akutopgaver. De fungerer som sparringspartner for afdelingerne, hvis de har brug for friske øjne på en problemstilling.

Specialgruppen er en del af EKKOsupport og er til rådighed for alle EKKOfondens afdelinger. Den har ikke faste bundne opgaver og kan derfor træde til, når der er behov for support i andre afdelinger.

En af gruppens hovedopgaver omhandler indslusning af nye borgere, hvor de er med til at sikre, at borgeren er motiveret og rammerne tilpasset på bedste vis.

Specialgruppens opgaver:

Lene Nielsen, afdelingsleder for Specialgruppen

KONTAKT

Lene Nielsen, afdelingsleder for Specialgruppen og §85

41 77 65 82
ln@ekkofonden.dk
”For at kunne yde omsorg for et andet menneske må man møde personen, der hvor han eller hun er. Ikke der hvor vi ønsker, de skal være.”