+45 96 78 00 56


Støtte i eget hjem (SEL §85)

EKKOfonden tilbyder støtte i eget hjem efter Servicelovens §85 i hele landet.

Målgruppen er voksne borgere, der bor i egen bolig, og som typisk har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og derfor behov for socialpædagogisk støtte og hjælp, vejledning eller optræning i hverdagen.

Omfanget af støtte tager udgangspunkt i personens individuelle behov og gives som hjælp til selvhjælp.

Støtte kan f.eks. omfatte:

Formålet er at skabe en hverdag, hvor beboeren trives bedst muligt med de diagnoser og funktionsnedsættelser, som personen har. På den måde skaber vi ro og tryghed omkring personen.

EKKOfondens tilbud om støtte i eget hjem

Støtte i eget hjem (SEL §85)

EKKOfonden tilbyder støtte i eget hjem efter Servicelovens §85 i hele landet.

Målgruppen er voksne borgere, der bor i egen bolig, og som typisk har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og derfor behov for socialpædagogisk støtte og hjælp, vejledning eller optræning i hverdagen.

Omfanget af støtte tager udgangspunkt i personens individuelle behov og gives som hjælp til selvhjælp.

Støtte kan f.eks. omfatte:
  • Støtte til at skabe struktur i hverdagen
  • Støtte til at skabe og fastholde sociale netværk
  • Støtte til at fastholde dagtilbud og tilknytning til behandlingstilbud
  • Vejledning i personlig hygiejne
  • Hjælp til indkøb, post, økonomi m.m.

Formålet er at skabe en hverdag, hvor beboeren trives bedst muligt med de diagnoser og funktionsnedsættelser, som personen har. På den måde skaber vi ro og tryghed omkring personen.

Lene Nielsen, afdelingsleder for Specialgruppen

KONTAKT

Lene Nielsen, afdelingsleder for Specialgruppen og §85

41 77 65 82
ln@ekkofonden.dk
”For at kunne yde omsorg for et andet menneske, må man møde personen, der hvor han eller hun er. Ikke der hvor vi ønsker, de skal være.”